Datamaskinens tidlige historie

18rq5e5f3khzbjpg

18rq5e5f3khzbjpgDet var Charles Babbage, en engelsk ingeniør utdannet innenfor mekaniske fag, som kom opp med selve konseptet med en programmerbar regnemaskin. Han regnes derfor gjerne av mange som datamaskinens far, og han konseptualiserte og oppfant en slags mekanisk regnemaskin allerede på 1800-tallet. Han hadde jobbet med en spesialisert maskin som skulle regne på kompliserte utregninger brukt i navigasjon til sjøs, men etter hvert kom han på at det faktisk kunne være mulig å utvikle en mye mer universell design, en “analytisk maskin” som ble foret med hullkort. Slike hullkort var allerede i bruk innenfor tekstilindustrien, der de ble brukt til å styre store mekaniske vevemaskiner. Maskinen Babbage så for seg ville ha en slags skriver som også kunne tegne kurver, og også selv kunne lage nye hullkort. Det skulle også være et “lager”, eller minne for å bruke et mer moderne begrep, der maskinen skulle kunne oppbevare mange store tall.

Som de fleste sikkert forstår, var Babbage et utrolig geni som hadde sett for seg en teknologi som i praksis lå hundre år forut for sin tid. Problemet for Babbage var imidlertid noe så trivielt som stadige personlige konflikter med maskinisten som skulle bygge maskinen. Dette var tidlig i den industrielle tidsalder, og alle delene måtte derfor lages for hånd. Det var selvfølgelig en voldsom utfordring med en maskin som var tenkt å ha tusenvis av deler. Prosjektet møtte også motstand både politisk og på den finansielle siden.

En tidlig etterfølger av Babbage, som faktisk ikke var kjent med forgjengerens arbeid, var en irsk regnskapsfører ved navn Percy Ludgate. I 1909 fulgte han i Babbages fotspor ved å beskrive en design for en mekanisk regnemaskin, men heller ikke denne ble det noe av i praksis. Noe av problemet var selvfølgelig at mye av teknologien som skulle til for å bygge en slik maskin ennå manglet eller var alt for kostbar.