Fra Siri til Viv

34afe49154

34afe49154Nå kommer snart en ny digital personlig assistent som visstnok skal sette Siri fullstendig i skyggen. Den kalles for Viv, og er under utvikling ved Viv Labs. Hovedmålet med denne teknologien er å gjøre samhandling mellom menneske og maskin like naturlig og enkelt som mellom to mennesker. Sjefen for dette prosjektet er Dag Kittlaus, som tidligere også var sjef for Siri og tok med seg mange dyktige ansatte over i det nye selskapet i 2012.

Denne assistenten, eller brukergrensesnittet om man skal være pinlig nøyaktig, skal i aller høyest mulige grad være intuitivt, slik at man ikke en gang skal kunne ha noe behov for en manual eller lignende for å komme i gang og gjennomføre komplekse operasjoner. Aggressive Kittlaus hevder at denne teknologien skal gjøre andre, kjedelige apper som det tar lang tid å sette seg inn i helt overflødige.

Denne nye typen assistent hevdes å skulle bli noe helt annet enn det vi kjenner i dag, som for eksempel Siri, Alexa og Google Now. Som noen er klar over er disse applikasjonene i veldig sterk grad basert på prinsippet om å forutse fremtidig atferd og fremtidige behov ved å se på hva brukeren allerede har gjort og de mønstrene som gjenkjennes i denne atferden. De evner imidlertid i liten grad å løse problemer på egenhånd, eller finne ut av ting selv. Derfor er de i bunn og grunn statiske av natur. Det er også noe unaturlig eller kunstig ved å bruke slike applikasjoner heller enn å kunne benytte seg av stemmeaktiverte roboter eller kunstige intelligenser, hevdes det hos Viv.

Dette er jo løfterikt, vil mange si, men når vil denne teknologien egentlig bli tilgjengelig for vanlige dødelige? I følge Viv skal det bare ta ett til to år, men noen eksperter innenfor industrien sier at dette nok er i overkant optimistisk.