Kommer maskinene til å ta over verden?

shutterstock_283904261

De fleste kjenner nok til George Orwells bok «1984», hvor han legger ut om det framtidige overvåkningssamfunnet. Det kan allikevel slås fast at det ikke har blitt helt ille, og at menneskeheten har klart å bruke teknologien til mye positivt. Den enorme utviklingen innen teleteknologi er bare ett eksempel på at menneskene har fått det langt bedre. Dette har gjort det lettere å kommunisere på tvers av landegrensene og øke forståelsen av andre kulturer. Maskinenes inntog har således bidratt til at vi har fått en høyere levestandard og muligheten til å se mer av verden.

shutterstock_283904261Maskiner er mer effektive

Det er allikevel et faktum at maskinene har tatt over mange rutinejobber, og på nettsiden Techstorm kan du alltid få med deg siste teknologinytt. Dette har ført til at mange jobber har forsvunnet i den vestlige verden og økt mobilitet i arbeidsmarkedet. Arbeidstakere er i dag i større grad nødt til å flytte dit hvor jobbene er, og det er urealistisk å tro at man kan jobbe i det samme selskapet gjennom hele livet. Dette er også noe av grunnen til den stadig økende oppslutningen om fløypartier i Europa og USA blant frustrerte velgere som har opplevd en reduksjon i levestandarden.

Man må allikevel fokusere på det positive

Maskinenes inntog har allikevel ført med seg flere positive konsekvenser enn negative. Arbeidstakere har fått langt mer fritid, og i framtiden er det urealistisk å tro at det finnes nok jobber til alle. Derfor kommer vi til å se stadig flere eksempler på borgerlønn, ettersom dette er en av de få tingene staten kan gjøre for å holde massene fornøyde. Vi kommer helt sikkert også til å se en oppblomstring i kaféliv og andre sosiale aktiviteter, etter hvert som mennesker får stadig mindre rutineoppgaver som en maskin uansett kan utføre mye bedre. Om 100 år snakker vi kanskje derfor om 4-timersdagen for de fleste arbeidstakere.