Om disse sidene

Ordet teknologi ble tidligere brukt til å beskrive alt som gjorde livet lettere på den ene eller andre måten, enten i det daglige liv, i produksjonen av varer eller i gjennomføringen av politiske vedtak og militære strategier. Sånn sett kan man si at ordet teknologi gjerne kan brukes om gafler, kniver og skjeer som vi bruker til å forenkle måten vi spiser på i forhold til det steinalderens huleboere brukte. I våre dager har imidlertid ordet fått en noe annerledes mening. Selv om for eksempel biler og elnett fortsatt kan regnes som teknologi, er det aller helst alskens elektroniske dingser vi tenker på når det er snakk om teknologi.

På disse sidene finner du mye informasjon om slike nye dingser, hvorav noen ennå ikke er tilgjengelige for allmennheten, men vi ser også fenomenet teknologi i et litt større perspektiv. Det betyr at du kan finne informasjon av for eksempel historisk karakter, som omhandler historien til tidlige mekaniske regnemaskiner og de analoge maskinene som ble mye brukt frem til midten av forrige århundre. Fra disse ser vi også på det aller nyeste på maskinfeltet, som må sies å være den fantastisk spennende kvanteprosessoren som IBM har bygget og nå lar forskere og vitenskapsmenn bruke til nye og grensesprengende eksperimenter.

Utover dette kan du også lese litt om selve innovasjonsprosessen som ligger til grunn for utviklingen av all ny teknologi. Hva vil det egentlig si at en teknologi er disruptiv (kjernekriteriet for å være “høy” teknologi), og hva er det egentlig som forstyrres av ny teknologi?