Utvikling av disruptive teknologier

Team-Development-Right

Team-Development-RightDet sies gjerne at den egentlige høyteknologien er såkalt disruptiv eller “forstyrrende” teknologi. Spørsmålet er da hvordan dette kan defineres, og hva det egentlig er som blir forstyrret av disse nye teknologiene.

Noen ledende tenkere på dette feltet mener at det disruptive elementet har størst innvirkning på de underliggende nettverkene som bygger opp om eksisterende teknologi. For eksempel kan en mer universell gjennomføring av overgangen til elektriske biler føre til at nettverkene som er bygd opp rundt dagens biler delvis blir borte. Bensinstasjonene må vekk i sin nåværende form, og verkstedene vil åpenbart få helt nye oppgaver. I tillegg vil selvfølgelig mye av den mekaniske kompetansen bli overflødiggjort. Dette har delvis allerede skjedd med innføringen av massive mengder elektronisk utstyr i biler, som gjør at det er betraktelig vanskeligere enn før å kunne reparere på egen hånd og at man mye oftere må ta med bilen til leverandøren eller i hvert fall et spesialisert verksted. Typisk for den nye teknologien er også at dens konsekvenser gjerne forutses av dem som har en fordelaktig posisjon i eksisterende nettverk, og at de derfor i sterk grad motsetter seg denne typen utvikling.

Teknologi er selvfølgelig alltid i utvikling. Den forandrer seg ustanselig; noen sammenligner dette med evolusjonen av biologiske organismer over tid. Hver teknologi har en slags livssyklus, og nettverkene rundt lever, utvikler seg og dør i tråd med dette. Etter hvert blir gjerne tilpasningen mellom teknologi og nettverk så effektiv at nye endringer får en mer kosmetisk karakter.

Alt dette tilsier at det sjelden er teknologisk utvikling som sådan som blir bekjempet av de som er i mot den. Snarere er det de økonomiske utfordringene som kan ramme nettverket under som gjør at aktører i markedet stritter i mot som best de kan. Ett eksempel på dette vil være oljeindustrien i eksempelet med el-bilen.