Hva er disruptiv innovasjon?

CbmDjNsUUAE0_0-

CbmDjNsUUAE0_0-Disruptiv innovasjon er en type innovasjon som kan sies å skape et helt nytt marked eller en ny verdikjede, eller et nytt nettverk, og dermed forstyrre eksisterende markeder, verdikjeder og nettverk. Ofte er resultatet at lederne, alliansene og kartellene som dominerer i tradisjonelle, modne markeder får store problemer og erstattes av nykommere som bruker grensesprengende teknologi eller andre virkemidler til å marginalisere gamle markedsledere. Denne typen innovasjon har gjerne betydning både økonomisk, sosialt og kulturelt – og kan derfor gjerne også få politiske eller for den saks skyld militære konsekvenser.

Det sier seg selv ut fra denne definisjonen at ikke all innovasjon kan ses på som egentlig disruptiv. Et eksempel kan være bilindustrien, der oppfinnelsen av bilen som sådan ikke var noen veldig disruptiv innovasjon. De første bilene var nemlig så dyre at det bare var noen få mennesker i den øverste eliten i samfunnet som hadde råd til å kjøpe dem. Det store gjennombruddet kom da Henry Ford tok i bruk samlebåndet og utnyttet det til å bygge biler som var rimelige nok til at folk flest realistisk sett kunne ha en mulighet til å få tak i en bil. Således var det den samlebåndsproduserte T-Forden som var den egentlige disruptive faktor, ikke bilen som sådan eller for den saks skyld forbrenningsmotoren. Dette var nesten en generasjon etter at bilen hadde blitt oppfunnet.

Disruptive innovasjoner kommer gjerne fra noen som står på utsiden av eksisterende markeder og nettverk. Markedslederne sitter gjerne så hardt fast i sine posisjoner at de vanskelige kan få i gang en ny dynamikk som er basert på å tenke utenfor boksen, som amerikanerne gjerne sier. Dessuten er det gjerne sånn at slike innovasjoner kan være for kostbare, og også krever ressurser fra andre deler av organisasjonen. I tillegg kommer nødvendigvis problemstillingen med at det krever en risikovilje som ofte er større hos outsiderne.